20.11.2015 - Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագրերի հաստատում
02.09.2015 - Հրատարակվել է
03.03.2014 - "Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ" ժողովածուն ընդգրկվել է ՀՀ ԲՈՀ-ի ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցուցակում:


Համայնքային ծառայողների վերապատրաստում

Վերապատրաստում

Ֆինանսատնտեսական հարցերի բնագավառ
Ընդհանուր և իրավական հարցերի բնագավառ
Սոցիալական հարցերի բնագավառ
Քաղաքաշինության, կոմունալ տնտեսության և գյուղատնտեսության հարցերի բնագավառ
Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում
Բարձրագույն և գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագիր
Առաջատար և կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագիր