05.09.2016 - Հրատարակվել է "Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ" պարբերական գիտական ժողովածուի 9-րդ գիրքը
02.12.2015 - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայողների վերապատրաստում
20.11.2015 - Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագրերի հաստատում


{* *}