ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Մեր հրատարակումները

pic

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 11

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիր­ներ: Պարբերական գիտական ժողովածու / Տնտեսա­գի­տության և կառավարման ինստիտուտ : Խմբ. խորհ. Եր.: «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատարակչություն, 2018. Գիրք 11. - 332էջ:

Ժողովածուում ներառվել են տնտեսության զարգացման և կառա­վարման բարելավման արդի հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված գիտական հոդվածներ:

Այն կարող է օգտակար լինել հանրային և կորպորատիվ կառա­վար­ման մարմինների մասնագետներին, գիտական աշխատողներին, դասա­խոսներին, ասպիրանտներին և մագիստրանտներին:

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 11-բեռնել

Նորություններ