ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Արխիվ

pic

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 11

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիր­ներ: Պարբերական գիտական ժողովածու / Տնտեսա­գի­տության և կառավարման ինստիտուտ : Խմբ. խորհ. Եր.: «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատարակչություն, 2018. Գիրք 11. - 332էջ:

Ժողովածուում ներառվել են տնտեսության զարգացման և կառա­վարման բարելավման արդի հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված գիտական հոդվածներ:

Այն կարող է օգտակար լինել հանրային և կորպորատիվ կառա­վար­ման մարմինների մասնագետներին, գիտական աշխատողներին, դասա­խոսներին, ասպիրանտներին և մագիստրանտներին:

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 11-բեռնել
pic

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 10

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիր­ներ: Պարբերական գիտական ժողովածու / Տնտեսա­գի­տության և կառավարման ինստիտուտ : Խմբ. խորհ. – Եր.: «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատարակչություն, 2017. Գիրք 10. - 380էջ:

Ժողովածուում ներառվել են տնտեսության և դրա առանձին ոլորտների զարգացման ու կառա­վարման հրատապ հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական աշխատանքների արդյունքները:

Այն կարող է օգտակար լինել հանրային և կորպորատիվ կառա­վար­ման մարմինների մասնագետներին, գիտական աշխատողներին, դասա­խոսներին, ասպիրանտներին և մագիստրանտներին:

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 10-բեռնել
pic

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 9

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիր­ներ: Պարբերական գիտական ժողովածու / Տնտեսա­գի­տության և կառավարման ինստիտուտ : Խմբ. խորհ. Եր.: «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատարակչություն, 2016. Գիրք 9. - 240 էջ:

Ժողովածուում ներառվել են տնտեսության զարգացման և կառա­վարման բարելավման արդի հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված գիտական հոդվածներ:

Այն կարող է օգտակար լինել հանրային և կորպորատիվ կառա­վար­ման մարմինների մասնագետներին, գիտական աշխատողներին, դասա­խոսներին, ասպիրանտներին և մագիստրանտներին:

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 9-բեռնել
pic

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 8

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիր­ներ: Պարբերական գիտական ժողովածու / Տնտեսա­գի­տության և կառավարման ինստիտուտ : Խմբ. խորհ. – Եր.: «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատարակչություն, 2015. Գիրք 8. - 338էջ:

Ժողովածուում ներառվել են տնտեսության և դրա առանձին ոլորտների զարգացման ու կառա­վարման հրատապ հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական աշխատանքների արդյունքները:

Այն կարող է օգտակար լինել հանրային և կորպորատիվ կառա­վար­ման մարմինների մասնագետներին, գիտական աշխատողներին, դասա­խոսներին, ասպիրանտներին և մագիստրանտներին:

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 8-բեռնել
pic

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 7

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիր­ներ: Գիտական աշխատանքների ժողովածու / Տնտեսա­գի­տության և կառավարման ինստիտուտ : Խմբ. խորհ. – Եր.: «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատարակչություն, 2014. Գիրք 7. - 334էջ:

Գրքում ներառվել են տնտեսության և դրա առանձին ոլորտների զարգացման ու կառա­վարման հրատապ հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական աշխատանքների արդյունքները:

Գիրքը կարող է օգտակար լինել հանրային և կորպորատիվ կառա­վար­ման մարմինների մասնագետներին, գիտական աշխատողներին, դասա­խոսներին, ասպիրանտներին և մագիստրանտներին:

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 7-բեռնել
pic

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 6

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիր­ներ: Գիտական աշխատանքների ժողովածու / Տնտեսա­գի­տության և կառավարման ինստիտուտ : Խմբ. խորհ. – Եր.: «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատարակչություն, 2013. Գիրք 6. - 268 էջ:

Ժողովածուում ներառվել են տնտեսության և դրա առանձին ոլորտների զարգացման ու կառա­վարման հրատապ հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական աշխատանքների արդյունքները:

Ժողովածուն կարող է օգտակար լինել հանրային և կորպորատիվ կառա­վար­ման մարմինների մասնագետներին, գիտական աշխատողներին, դասա­խոսներին, ասպիրանտներին և մագիստրանտներին:

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 6-բեռնել
pic

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 5

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիր­ներ: Գիտական աշխատանքների ժողովածու / Տնտեսա­գի­տության և կառավարման ինստիտուտ : Խմբ. խորհ. – Եր.: «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատարակչություն, 2012. Գիրք 5. - 251 էջ:

Ժողովածուում ներառվել են տնտեսության և դրա առանձին ոլորտների զարգացման ու կառա­վարման հրատապ հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական աշխատանքների արդյունքները:

Ժողովածուն կարող է օգտակար լինել հանրային և կորպորատիվ կառա­վար­ման մարմինների մասնագետներին, գիտական աշխատողներին, դասա­խոսներին, ասպիրանտներին և մագիստրանտներին:

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 5-բեռնել
pic

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 4

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիր­ներ: Գիտական աշխատանքների ժողովածու / Տնտեսա­գի­տության և կառավարման ինստիտուտ : Խմբ. խորհ. – Եր.: «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատարակչություն, 20142. Գիրք 4. - 256 էջ:

Ժողովածուում ներառվել են տնտեսության և դրա առանձին ոլորտների զարգացման ու կառա­վարման հրատապ հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական աշխատանքների արդյունքները:

Ժողովածուն կարող է օգտակար լինել հանրային և կորպորատիվ կառա­վար­ման մարմինների մասնագետներին, գիտական աշխատողներին, դասա­խոսներին, ասպիրանտներին և մագիստրանտներին:

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 4-բեռնել
pic

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 3

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիր­ներ: Գիտական աշխատանքների ժողովածու / Տնտեսա­գի­տության և կառավարման ինստիտուտ : Խմբ. խորհ. – Եր.: «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատարակչություն, 2011. Գիրք 3. - 240 էջ:

Գրքում ներառվել են տնտեսության և դրա առանձին ոլորտների զարգացման ու կառա­վարման հրատապ հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական աշխատանքների արդյունքները:

Գիրքը կարող է օգտակար լինել հանրային և կորպորատիվ կառա­վար­ման մարմինների մասնագետներին, գիտական աշխատողներին, դասա­խոսներին, ասպիրանտներին և մագիստրանտներին:

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 3-բեռնել
pic

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 2

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիր­ներ: Գիտական աշխատանքների ժողովածու / Տնտեսա­գի­տության և կառավարման ինստիտուտ : Խմբ. խորհ. – Եր.: «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատարակչություն, 2010. Գիրք 2. - 296 էջ:

Գրքում ներառվել են տնտեսության և դրա առանձին ոլորտների զարգացման ու կառա­վարման հրատապ հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական աշխատանքների արդյունքները:

Գիրքը կարող է օգտակար լինել հանրային և կորպորատիվ կառա­վար­ման մարմինների մասնագետներին, գիտական աշխատողներին, դասա­խոսներին, ասպիրանտներին և մագիստրանտներին:

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 2-բեռնել
pic

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 1

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիր­ներ: Գիտական աշխատանքների ժողովածու / Տնտեսա­գի­տության և կառավարման ինստիտուտ : Խմբ. խորհ. – Եր.: «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատարակչություն, 2009. Գիրք 1. - 248էջ:

Գրքում ներառվել են տնտեսության և դրա առանձին ոլորտների զարգացման ու կառա­վարման հրատապ հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական աշխատանքների արդյունքները:

Գիրքը կարող է օգտակար լինել հանրային և կորպորատիվ կառա­վար­ման մարմինների մասնագետներին, գիտական աշխատողներին, դասա­խոսներին, ասպիրանտներին և մագիստրանտներին:

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ #Գիրք 1-բեռնել