ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

editorial_cover

ԷԴՈՒԱՐԴ ՕՐԴՅԱՆ

Խմբագրական խորհրդի նախագահ

Գիտական աստիճան. Տնտեսագիտության դոկտոր

Կոչում. Պրոֆեսոր

Պաշտոն. Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտի տնօրեն

Մասնագիտության թվանիշը. Ը.00.02

Հրատարակած աշխատանքների քանակ. ավելի քան 250 գիտական աշխատանք, որոնցից 36 անուն աշխատությունները լույս են տեսել ԱՄՆ-ում

Հեռախոս․ 091-43-43-20

Էլ. փոստ. eordyan@yandex.ru

ԷԴՈՒԱՐԴ ՕՐԴՅԱՆ - CV բեռնել
editorial_cover

ԱՐՄԵՆԱԿ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

Խմբագրական խորհրդի նախագահի տեղակալ

Գիտական աստիճան. Տնտեսագիտության դոկտոր

Կոչում. Պրոֆեսոր

Պաշտոն. ՀՀ ԿԲ խորհրդի անդամ

Մասնագիտության թվանիշը. Ը.00.01

Հրատարակած աշխատանքների քանակ. 6 մենագրություն և շուրջ 70 գիտական հոդվածներ

Հեռախոս․ 091-40-05-09

Էլ. փոստ. armenak.darbinyan@cba.am

 

ԱՐՄԵՆԱԿ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ - CV բեռնել
editorial_cover

ՎԱՐԴԱՆ ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ

Խմբագրական խորհրդի անդամ

Գիտական աստիճան. Տնտեսագիտության դոկտոր

Կոչում. Պրոֆեսոր

Պաշտոն. ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի պրոֆեսոր

Մասնագիտության թվանիշը. Ը.00․02 և Ը․00․03

Հրատարակած աշխատանքների քանակ. 150-ից ավելի

Հեռախոս․ 094-03-01-11

Էլ. փոստ. bostan49@mail.ru

ՎԱՐԴԱՆ ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ - CV բեռնել
editorial_cover

ԱՇՈՏ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ

Խմբագրական խորհրդի անդամ

Գիտական աստիճան. Տնտեսագիտության դոկտոր

Կոչում. Պրոֆեսոր

Պաշտոն. ՀՊՏՀ Ֆինանսներ ամբիոնի վարիչ

Մասնագիտության թվանիշը. Ը․00․03

Հրատարակած աշխատանքների քանակ. ավելի քան 85 գիտական աշխատանք

Հեռախոս․ 094-28-07-07

Էլ. փոստ. sabmas1@rambler.ru

ԱՇՈՏ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ - CV բեռնել
editorial_cover

ԹԱԹՈՒԼ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ

Խմբագրական խորհրդի անդամ

Գիտական աստիճան. Տնտեսագիտության դոկտոր

Կոչում. Պրոֆեսոր

Պաշտոն. «Այլընտրանք» հետազոտական կենտրոնի ղեկավար

Մասնագիտության թվանիշը. Ը․00․02

Հեռախոս․ 091-45-89-10

 Էլ. փոստ. tatoulm@gmail.com

http://ysu.am/science/hy/Tatoul-Manasserian

editorial_cover

ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Խմբագրական խորհրդի անդամ

Գիտական աստիճան. Տնտեսագիտության դոկտոր

Կոչում. Դոցենտ

Պաշտոն. «Ջեներալ Ստանդարդ Քընսալթինգ» ՍՊԸ տնօրեն

Մասնագիտության թվանիշը. Ը․00․02

Հրատարակած աշխատանքների քանակ. 60

Հեռախոս․ 093-99-00-03

Էլ. փոստ. T.harutyuynan@gc.am, Tharutyunyann@yahoo.com 

Անձնական էջի հղումը` https://www.linkedin.com/in/tigran-harutyunyan-7625a611/

ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ - CV բեռնել
editorial_cover

ԱՆԱՀԻՏ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

Խմբագրական խորհրդի անդամ

Գիտական աստիճան. Տնտեսագիտության թեկնածու

Կոչում. Պրոֆեսոր

Պաշտոն. ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի պրոֆեսոր

Մասնագիտության թվանիշը. Ը․00․02

Հրատարակած աշխատանքների քանակ. 41

Հեռախոս․ 093-72-05-14

Էլ. փոստ. anaambamb@mail.ru

ԱՆԱՀԻՏ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ - CV բեռնել
editorial_cover

ՎԻԼԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Խմբագրական խորհրդի անդամ

Գիտական աստիճան. Տնտեսագիտության թեկնածու

Կոչում. Դոցենտ

Պաշտոն. ՀՀ ՊԿԱ կառավարման ամբիոնի վարիչ

Մասնագիտության թվանիշը. Ը․00․02

Հրատարակած աշխատանքների քանակ. հեղինակ է 5 մենագրությունների (այդ թվում` մեկ անգլե­րե­նով) (համահեղինակությամբ), 26 գիտական հոդվածների (այդ թվում` երեք միջազգային հոդվածի և մեկ թեզիսի) և մեկ մեթոդական աշխատանքի, 2 մենագրությունների խմբագիր:

Հեռախոս․ 077-57-72-32

Էլ. փոստ. vilen.khachatryan@paara.am, khachatryanvilen1981@yahoo.com

ՎԻԼԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ - CV բեռնել
editorial_cover

ՀԱՅԿ ՕՐԴՅԱՆ

Խմբագրական խորհրդի անդամ

Գիտական աստիճան. Տնտեսագիտության թեկնածու

Պաշտոն. Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտի փոխտնօրեն

Մասնագիտության թվանիշը. Ը․00․02

Հրատարակած աշխատանքների քանակ. 1 գրքույկ և 11 գիտական հոդված

Հեռախոս․ 091-41-54-54

Էլ. փոստ. ohayk@yandex.ru

ՀԱՅԿ ՕՐԴՅԱՆ - CV բեռնել
editorial_cover

ՀԱՅԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Խմբագրական խորհրդի անդամ

Գիտական աստիճան. Տնտեսագիտության թեկնածու

Կոչում. Դոցենտ

Մասնագիտության թվանիշը. Ը․00․02

Հրատարակած աշխատանքների քանակ. 50 գիտական հոդված, որից 11-ը տպագրված են միջազգային ամսագրերում

Հեռախոս․ 094-12-25-00

Էլ. փոստ. ghazaryan.59@mail.ru

ՀԱՅԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ - CV բեռնել
editorial_cover

ՄԱՐԻՆԵ ՀԱՅՐԻՅԱՆ

Պատասխանատու քարտուղար

Գիտական աստիճան. Տնտեսագիտության թեկնածու

Պաշտոն. Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտի ուսումնամեթոդական բաժնի վարիչ

Մասնագիտության թվանիշը. Ը․00․02

Հրատարակած աշխատանքների քանակ. 1 գիրք (համահեղինակությամբ) և 22 գիտական հոդված

Հեռախոս․ 093-82-08-72

Էլ. փոստ. mhayriyan@mail.ru

ՄԱՐԻՆԵ ՀԱՅՐԻՅԱՆ - CV բեռնել
editorial_cover

ԼԱՎՐԵՆՏԻ ՄԻՐԶՈՅԱՆ

Պատասխանատու խմբագիր

Գիտական աստիճան. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Կոչում․ Պրոֆեսոր

Հրատարակած աշխատանքների քանակ. շուրջ 3 000 հոդվածների, հարցազրույցների, մեկնաբաժանությունների հեղինակ է, խմբագրել է մոտ 4 000 մամուլ, մշակել մի շարք տերմինների հայերեն համարժեքները

Հեռախոս․ 091-48-12-36

Էլ. փոստ. mirzoyanlavrenti@gmail.com

ԼԱՎՐԵՆՏԻ ՄԻՐԶՈՅԱՆ - CV բեռնել