Ամիս:
Տարի:

նորություններ
ՀՀ կառավարության 2011թ. մարտի 3-ի հ.197-Ն
Ի գիտություն Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտի բոլոր շրջանավարտներին05.09.2016 - Հրատարակվել է "Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ" պարբերական գիտական ժողովածուի 9-րդ գիրքը
2016 թ. հրատարակչությունը տպագրել է "Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ" պարբերական գիտական ժողովածուի 9-րդ գիրքը: Այն ընդգրկված է ՀՀ ԲՈՀ-ի ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցուցակում:


02.12.2015 - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայողների վերապատրաստում
2015թ. նոյեմբերի 9-ին Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համայնքային ծառայողների մասնագիտական վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման հայտարարաված "ԵՔ-ՇՀԾՁԲ-16/3" ծածկագրով գնման ընթացակարգի հաղթող է ճանաչվել Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտը:


20.11.2015 - Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագրերի հաստատում
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2015թ. նոյեմբերի 20-ի N 995-Ա որոշմամբ հաստատվել են "Բարձրագույն և գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագիրը" (Անձնակազմի կառավարման բարելավում) և "Առաջատար և կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագիրը" (Անձնակազմի կառավարման բարելավում):


03.03.2014 - "Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ" ժողովածուն ընդգրկվել է ՀՀ ԲՈՀ-ի ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցուցակում:
03.03.2014 - "Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ" ժողովածուն ընդգրկվել է ՀՀ ԲՈՀ-ի ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցուցակում:12.12.2013 - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայողների վերապատրաստում
2013թ. դեկտեմբերի 5-ին Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համայնքային ծառայողների մասնագիտական ուսուցման ծառայությունների մատուցման ծառայությունների ձեռքբերման համար "ԳԱԿ-ՇՀԾՁԲ-11/11" ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի շրջանակներում ԵՔ-ՇՀԾՁԲ-14/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հաղթող է ճանաչվել Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտը:


10.12.2012 - Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագրերի հաստատում
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2012թ. դեկտեմբերի 7-ի N 1077-Ա որոշմամբ հաստատվել են "Բարձրագույն և գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագիրը" (Աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման հմտություններ) և "Առաջատար և կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագիրը" (Աշխատանքի կազմակերպման հմտություններ):


27.11.2012 - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայողների վերապատրաստում
2012թ. նոյեմբերի 12-ին Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համայնքային ծառայողների մասնագիտական ուսուցման ծառայությունների մատուցման ծառայությունների ձեռքբերման համար "ԳԱԿ-ՇՀԾՁԲ-11/11" ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի շրջանակներում գնման ընթացակարգի հաղթող է ճանաչվել Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտը: