Մեր հրապարակումները


Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Պարբերական գիտական ժողովածու): Գիրք 9
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Պարբերական գիտական ժողովածու): Գիրք 9
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: Պարբերական գիտական ժողովածու /Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ: խմբ. խորհ. - Եր.: "Օր-Դար" հրատարակչություն, 2016. Գիրք 9. - 240 էջ:

Ժողովածուում ներառվել են տնտեսության և դրա առանձին ոլորտների զարգացման ու կառավարման հրատապ հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական աշխատանքների արդյունքները:
Գիրքը կարող է օգտակար լինել հանրային և կորպորատիվ կառավարման մարմինների մասնագետներին, գիտական աշխատողներին, դասախոսներին, ասպիրանտներին և մագիստրանտներին:

size: 504376kb

Էդուարդ Օրդյան.
Էդուարդ Օրդյան. "Անուրջ" /Բանաստեղծություններ/
Օրդյան Էդուարդ. "Անուրջ" : /Բանաստեղծություններ/ Է.Օրդյան.-Եր.: "Օր-Դար" հրատարակչություն, 2015.- 122 էջ:

Գրքույկում ընդգրկվել են քնարական և խոհական ժանրի բանաստեղծություններ, ինչպես նաև ընկերական շարժեր, ակրոստիքոսներ և քառյակներ:
Գրքույկում արտահայտված խոհերն ու զգացումները կարող են սրտամոտ լինել ընթերցողների լայն շրջանակի համար:Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Պարբերական գիտական ժողովածու): Գիրք 8
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Պարբերական գիտական ժողովածու): Գիրք 8
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: Պարբերական գիտական ժողովածու /Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ: խմբ. խորհ. - Եր.: "Օր-Դար" հրատարակչություն, 2015. Գիրք 8. - 338 էջ:

Ժողովածուում ներառվել են տնտեսության և դրա առանձին ոլորտների զարգացման ու կառավարման հրատապ հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական աշխատանքների արդյունքները:
Գիրքը կարող է օգտակար լինել կառավարման մասնագետներին, ինչպես նաև բուհերի ուսանողներին, մագիստրանտներին և ասպիրանտներին:

size: 511409kb