Մեր մասին

ՏԿԻ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմը գիտական աստիճան ունեցող դասախոսներ են (գիտության դոկտորներ (պրոֆեսորներ), թեկնածուներ (դոցենտներ)), իշխանության տարբեր թևերի (ԱԺ, Կառավարություն, Վերահսկիչ պալատ, ԿԲ) բարձրորակ մասնագետներ և Երևանի քաղաքապետարանի պատասխանատու աշխատողներ, ԲՈՒՀ-երի դասախոսներ, հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, որոնք ՏԻՄ-երի և համայնքային ծառայության վերաբերյալ ուսումնական ձեռնարկների, գիտական աշխատանքների և զեկույցների հեղինակներ են, վերապատրաստում են անցել արտասահմանյան տարբեր ինստիտուտներում և համալսարաններում: 

Սահակ Մանուկյան
Սահակ Մանուկյան
Վերապատրաստման դասախոս
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու:

Հեղինակել է 5 հոդված, ուր բացահայտվել են համայնքային ծառայության խնդիրները, որոնցում փորձ է կատարվել գտնել դրանց իրավական լուծումները:
Վարդուհի Պողոսյան
Վարդուհի Պողոսյան
Վերապատրաստման դասախոս
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ՀՀ սահմանադրական դատարանում որպես գլխավոր մասնագետ, դատավորի օգնական:

Հեղինակել է 5 հոդված:
Ձոնիկ Մարգարյան
Ձոնիկ Մարգարյան
Վերապատրաստման դասախոս
Երևանի "Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ" բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ

Ունի ՀՀ քաղաքացիական ծառայության երկրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան:

Հեղինակ է 5 հոդվածի: