Մեր հրապարակումները


Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու): Գիրք I V
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու): Գիրք I V
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: Գիտական աշխատանքների ժողովածու / Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ; խմբ. խորհ. - Եր.: "Օր-Դար" հրատարակչություն, 2012. Գիրք 4, - 256 էջ:

Ժողովածուն ընդգրկում է ՀՀ տնտեսության զարգացման և կառավարման բարելավման, ինչպես նաև կրթության արդյունավետության բարձացման ուղղությամբ Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտում կատարված գիտահետազոտական և խորհրդատվական աշխատանքների արդյունքները:
Ժողովածուն կարող է օգտակար լինել կառավարման ոլորտի մասնագետներին, ուսանողներին, մագիստրանտներին և ասպիրանտներին:Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու): Գիրք I I I
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու): Գիրք I I I
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու).- Գիրք 3. - Եր.:"ՕՐ-ԴԱՐ" հրատ., 2011.- 240 էջ:

Գիտական աշխատանքների ժողովածուն ընդգրկում է ՀՀ տնտեսության տարբեր ոլորտների և շուկայական համակարգերի զարգացման, ինչպես նաև պետական, տարածքային և կորպորատիվ կառավարման բարելավման բնագավառներում Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտում կատարված գիտահետազոտական և խորհրդատվական աշխատանքների արդյունքները:
Ժողովածուն կարող է օգտակար լինել տնտեսության կառավարման տարբեր մակարդակների մասնագետների, ինչպես նաև բուհերի ուսանողների, մագիստրանտների և ասպիրանտների համար:Վարդան Աթոյան. Գարեգին Նժդեհի ուսմունքը. Հավիտենարժեք դասեր
Վարդան Աթոյան. Գարեգին Նժդեհի ուսմունքը. Հավիտենարժեք դասեր
Գարեգին Նժդեհի ուսմունքը. Հավիտենարժեք դասեր/ Վ.Կ.Աթոյան; Խմբ.` Ա.Հարությունյան/, Եր., "Օր-Դար" հրատ., 2011, 140 էջ:

Աշխատության մեջ ներկայացված են Գարեգին Նժդեհի ուսմունքի առանցքային դրույթները և գաղափարախոսական առանձնահատկությունները: Քննարկվում են հայապահպանության, հայրենասիրական դաստիարակության, մարտարվեստի, տնտեսագիտության և հայության ազգային-հասարակական կյանքի կազմակերպման վերաբերյալ Նժդեհի դիտարկումները, ինչպես նաև հիմնավորվում է նրա տեսական ժառանգության նշանակությունը` հայության և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման գործում:
Աշխատությունը նախատեսված է քաղաքագիտությամբ, փիլիսոփայությամբ, հայ քաղաքական մտքի պատմությամբ հետաքրքրվողների և ընթերցող լայն հասարակության համար: