ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ պարբերական գիտական ժողովածու - 11