Ամիս:
Տարի:

նորություններ
02.12.2015 - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայողների վերապատրաստում

2015թ. նոյեմբերի 9-ին Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համայնքային ծառայողների մասնագիտական վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման ծառայությունների մատուցման ԵՔ-ՇՀԾՁԲ-16/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հաղթող է ճանաչվել Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտըՀամաձայն Երևանի քաղաքապետարանի և Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտի