Մեր հրապարակումները


Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու): Գիրք VII
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու): Գիրք VII
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: Գիտական աշխատանքների ժողովածու / Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ; խմբ. խորհ. - Եր.: "Օր-Դար" հրատարակչություն, 2014. Գիրք 7. - 334 էջ:

Գրքում ներառվել են տնտեսության և նրա առանձին ոլորտների զարգացման ու կառավարման հրատապ հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական աշխատանքների արդյունքները:
Գիրքը կարող է օգտակար լինել կառավարման մասնագետներին, ինչպես նաև բուհերի ուսանողներին, մագիստրանտներին և ասպիրանտներին:

size: 117506kb

Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու): Գիրք VI
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու): Գիրք VI
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: Գիտական աշխատանքների ժողովածու / Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ; խմբ. խորհ. - Եր.: "Օր-Դար" հրատարակչություն, 2013. Գիրք 6, - 268 էջ:

Ժողովածուում տեղ են գտել տնտեսության զարգացման և կառավարման կատարելագործման վերաբերյալ գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական նյութե:
Ժողովածուն հասցեագրված է հանրային և կորպորատիվ կառավարման ոլորտի մասնագետներին, գիտական աշխատողներին, մագիստրանտներին, ասպիրանտներին և ուսանողներին:Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու): Գիրք V
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու): Գիրք V
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: Գիտական աշխատանքների ժողովածու / Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ; խմբ. խորհ. - Եր.: "Օր-Դար" հրատարակչություն, 2012. Գիրք 5, - 251 էջ:

Ժողովածուում ներառվել են Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ինչպես նաև ինստիտուտի հետ համագործակցող կազմակերպությունների աշխատողների կատարած գիտահետազոտական և խորհրդատվական աշխատանքների արդյունքները:
Ժողովածուն հասցեագրված է հանրային և կորպորատիվ կառավարման ոլորտի մասնագետներին, գիտական աշխատողներին, ուսանողներին, մագիստրանտներին և ասպիրանտներին: